Wat zijn de alternatieven?

Onze gezamelijke standpunten als actiegroep